ما را بیشتر بشناسید

پروژه‌ای در نظر دارید؟ بیایید صحبت کنیم

شما میتوانید از مشاوره رایگان ما چندین جلسه استفاده کنید و پس از آن برای همکاری با ما تصمیم گیری کنید.

همه روزه از ۸ الی ۱۴ میتوانید به ما سر بزنید!

demo-attachment-1692-Location

آدرس ما :

سیرجان، منطقه ویژه اقتصادی، بلوار ایران

مرکز رشد دانشگاه صنعتی سیرجان، طبقه دوم

واحد ۹

در ارتباط باشید